Arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere.

Bilde

Vi videreformidler informasjon fra Helsedirektoratet om muligheter for tilrettelegging av arbeidssituasjonen på bakgrunn av ansattes vaksinasjonsstatus, og eventuell omplassering eller tiltak overfor uvaksinerte ansatte i helsetjenesten.

Utdrag hentet fra Helsedirektoratets brev. For full tekst se Brev om arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg  , 776.5 kB, åpnes i nytt vindu.vaksinere , 776.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Vaksinering er frivillig. Ingen skal tvinges til å ta vaksine. Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å
utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare.

I helse- og omsorgstjenesten må arbeidsgiver gjøre en grundig nødvendighetsvurdering, før man går
videre med kartlegging av vaksinasjonsstatus og ev. tiltak overfor arbeidstakere som ikke ønsker å la seg
vaksinere.

Der det er nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, er det grunnlag for å omplassere
arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere. Det kan også være anledning til å pålegge uvaksinerte
arbeidstakere forsterkede tiltak som f.eks. ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare
pasienter, dersom det anses nødvendig.

Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinert. Helsedirektoratet
påpeker at også den enkelte ansatte har et individuelt ansvar til å yte forsvarlig helsehjelp, herunder å
beskytte pasienter mot smittefare.

Les også:

Sist oppdatert: 22. oktober 2021