Nytt råd og ny befolkningskampanje - Gjør kloke valg

Bilde

Gjør kloke valg gjennomfører i høst en kampanje rettet mot befolkningen, og NTF oppfordrer medlemmene om å støtte opp om kampanjen. I forbindelse med lanseringen av befolkningskampanjen har NTF også revidert sin liste med råd til tannleger i klinisk praksis, og lagt til et 7. råd.

Mer er ikke alltid bedre

Kampanjen har Mer er ikke alltid bedre som tema og er et samarbeid mellom Tannlegeforeningen, Legeforeningen og en rekke andre profesjonsforeninger i tillegg til Norsk Pasientforening. Målet er å redusere overutredning, overdiagnostikk og overbehandling (medisinsk overaktivitet). Det vil vi få til gjennom dialog med hverandre og pasientene.

Befolkningskampanjen lanseres 11. november 2021 og vil pågå i fire uker. Vi i NTF tjuvstarter likevel kampanjen med en stand på Nordental, hvor du kan plukke med deg plakater og informasjonsmateriell som kan brukes på klinikken. Materiellet kan også lastes ned fra www.tannlegeforeningen.no/klokevalg Lenke til et annet nettsted.

Vi håper at du vil støtte opp om kampanjen og spre kunnskap til pasienter og pårørende om konsekvensene av medisinsk overaktivitet. Bruk gjerne emneknaggene #mererikkealltidbedre og #gjørklokevalg i sosiale medier. Kampanjen vil være synlig i aviser, radio, tidsskrifter, podkaster og sosiale medier – følg med!

Mer informasjon om kampanjen og samarbeidspartnere finner du også på www.klokevalg.org Lenke til et annet nettsted.

Nytt råd til tannleger i klinisk praksis

Tannlegeforeningen lanserte høsten 2018 en liste med seks ulike råd knyttet til undersøkelser og behandlinger innenfor odontologi som vi mener er unyttige eller unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. Hvert råd har en kort beskrivelse og referanser til faglige studier som støtter rådene.

I forbindelse med lansering av befolkningskampanjen har vi oppdatert listen og lagt til et syvende råd, som lyder som følger:

Unngå å rekvirere prøver eller henvise for undersøkelser hvor svaret ikke vil ha konsekvens for diagnose eller videre odontologisk behandlingsforløp.

For mer informasjon om våre råd se www.tannlegeforeningen.no/klokevalg Lenke til et annet nettsted.

Bli med på konferanse!

Mer er ikke alltid bedre lanseres (med Trond-Viggo Torgersen i spissen) den 11. november 2021 på en konferanse om medisinsk overaktivitet. På konferansen vil det i tillegg tas opp flere temaer knyttet til overdiagnostikk og overbehandling, inkludert hvilke erfaringer vi har gjort under pandemien om helsetjenester med usikker helsegevinst. Konferansen er gratis

Meld deg på her – Konferanse om medisinsk overaktivitet Lenke til et annet nettsted.(legeforeningen.no)

Tid: 11. november kl 0900 - 1600
Sted: Folkets hus / Oslo kongressenter
(deler av konferansen vil kunne sees i opptak)

Sist oppdatert: 11. november 2021