Ny ordning for oppbevaring av pasientjournaler

Bilde

Fra 1. oktober er det ny ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved opphør og overdragelse av virksomhet

Når en virksomhet overdras eller legges ned, og det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet bestemt helsepersonell eller annen bestemt virksomhet, er det fra 1. oktober 2021 pålagt en plikt til å avlevere journalene til en ny, nasjonal ordning etter forskrift om pasientjournal § 17. Norsk helsearkiv (NHA) skal drifte og stå for den praktiske gjennomføringen av ordningen.

Ved tap av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan Statens helsetilsyn pålegge innlevering av journalmaterialet, jf. helsepersonelloven § 62a.

I begge tilfeller skal virksomheten ta kontakt med NHA for avtale om innlevering av aktuelt materiale og få føringer for hvilke krav som stilles i forbindelse med overføringen.

Den nye ordningen innebærer følgende tjenester:

  • Innsyn i journal
  • Retting og/eller sletting i journal
  • Flytting av journal til en annen behandler
  • Innsyn

Innsynssaker saksbehandles av Helsedirektoratet. Ved krav om retting og sletting, overleveres journalen til en ny behandler som vurderer og eventuelt utfører retting og/eller sletting og følger opp eventuell klage, også mot Statsforvalteren som er klageinstans.

Les også: Ofte stilte spørsmål - journal

Sist oppdatert: 18. oktober 2021