Stykkevis og delt tannhelsepolitikk

Bilde

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre presenterte onsdag 13. oktober den nye regjeringens politikk - Hurdalsplattformen. Tannhelse var et hett tema under valgkampen og har fått sin rettmessige plass i plattformen. Tannlegeforeningen er ikke mer enn mellomfornøyd.

-Vi er enige i mange av målene plattformen presenterer, men metoden og prosessen for å nå målene er i det blå, sier en ettertenksom Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen. -Vi ønsket oss en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten. Uten kunnskap får vi bare oppstykket politikk der det er uvisst om man faktisk sikrer hele befolkningen tilgang til nødvendige tannhelsetjenester og utjevner den sosiale ulikheten i munnhelse.

Forståelsen og anerkjennelsen av at nær tre av fire tannhelsetjenester utføres i privat praksis, er ikke til stede, slik vi oppfatter det. Hurdalsplattformen har i stedet et ensidig fokus på den offentlige tannhelsetjenesten. AP/SP-regjeringen vil sikre at de som har rett til gratis tannhelsetjenester fra det offentlige, skal få et riktig og godt tilbud. Det er bra. Men de aller fleste voksne pasienter har ingen rettigheter i dag, og betaler regningen selv.

-Dette er ikke bare et spørsmål om organisering, men også om finansiering. Her er det faktisk vanskelig å forstå hva regjeringen vil, sier en bekymret tannlegepresident. -Dette kan rett og slett ende med at det blir dyrere for vanlige voksne pasienter.

Regjeringen Støre ønsker å styrke det forebyggende arbeidet, styrke støtteordninger for de med dårlig tannhelse og dårlig råd, samt gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet.

-Dette er bra og bidrar til sosial utjevning. NTF stiller seg helt bak dette, sier Camilla Hansen Steinum, men legger til at det å innføre gratis tannhelsetjenester til friske 20-åringer ikke er den beste måten å prioritere pengene på. Vi må få en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten slik det pekes på i stortingsmeldingen som følger opp Blankholmutvalgets arbeid om prioritering. Det er helt avgjørende for at vi skal utvikle en tannhelsetjeneste for fremtiden.

Tannhelse er totalt fraværende i satsningen på e-helse, noe den burde ha vært en naturlig del av. Her evner dessverre ikke politikerne å se det store bildet.

-Noe bra, og mye å jobbe med, oppsummerer president Steinum.

Les NTFs innspill til arbeidet med Hurdalsplattformen

Les Hurdalsplattformen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

For mer informasjon ta kontakt med president i Den norske tannlegeforening,
Camilla Hansen Steinum: 99 69 71 20 / Camilla.Hansen.Steinum@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 14. oktober 2021