Representantskapssakene er publisert

Bilde

Det er igjen duket for samling av NTFs høyeste myndighetsorgan – representantskapet. Alle saker med saksfremlegg og vedlegg er nå publisert på www.tannlegeforeningen.no/representantskap

Klikk her for å gå til siden for representantskapsmøtet 2021

Tid og sted
Den norske tannlegeforenings representantskapsmøte avholdes fredag 26. - søndag 28. november 2021 på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

I forkant av representantskapsmøtet skal sakene diskuteres i lokal- og spesialistforeningene. Ønsker du å være med å påvirke forhold som påvirker utøvelsen av tannlegeyrket og bidra til å peke ut kursen for NTF i fremtiden, er det med andre ord viktig at du stiller opp og fremmer din mening. På disse møtene bestemmes også hvem som skal representere lokalforeningene i representantskapet.

Deltakere
Deltakere på representantskapsmøtet er valgte representanter fra lokalforeningene, spesialistforeningene og studentforeningen. Her møter de NTFs hovedstyre og andre sentrale tillitsvalgte, ordførerkollegiet, inviterte gjester og sekretariatet. NTFs medlemmer har adgang til møtet i den utstrekning plassen tillater det.

Til behandling foreligger:

 • Sak 1 Referat og meldinger
 • Sak 2 Årsregnskap NTF
 • Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger
 • Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
 • Sak 5 Ole Smith-Houskens fond
 • Sak 6 Arbeidsprogram 2022-2023
 • Sak 7 Vedtekter og reglementer
  • 7.1. NTFs vedtekter
  • 7.2. Reglement for NTFs representantskap
  • 7.3. Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum
 • Sak 8 Styre- og utvalgshonorar for sentrale tillitsvalgte
 • Sak 9 Etiske regler
 • Sak 10 Regler om obligatorisk etterutdanning
 • Sak 11 Valg
  • 11.1. NTFs hovedstyre
  • 11.2. Representantskapets ordfører og varaordfører
  • 11.3. NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
  • 11.4. NTFs etikkråd
  • 11.5. NTFs kontrollkomité
  • 11.6. NTFs redaksjonskomité
  • 11.7. NTFs valgkomité
  • 11.8. NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker
  • 11.9. Sykehjelpsordningen for tannleger
  • 11.10 Revisor
 • Sak 12 Budsjett NTF 2022 og 2023
 • Sak 13 Policydokumenter
  • 13.1. Fremtidens tannhelsetjeneste
  • 13.2. Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi

Alle saker med saksfremlegg og vedlegg er nå publisert under Representantskapsmøtet 2021
(tilgang på saksfremlegg krever innlogging)

Sist oppdatert: 14. oktober 2021