Ny rapport - Grønn omstilling i helsesektoren

Bilde

Grønt Helsevesen lanserte 6. oktober sin rapport om grønn omstilling i den norske helsesektoren.

Rundt 5% av Norge sine klimagassutslipp kommer fra helsesektoren. 6. oktober publiserte Grønt Helsevesen en oppsummering av deres kartlegging av regionale og nasjonale beslutningstakere, helsearbeidere og aktivister og en rekke innspill til hvordan vi kan skape en grønnere helsesektor i Norge. Rapporten inneholder funn fra prosjektperioden (januan- oktober 2021), en oversikt over dagens utslipp fordelt på direkte utslipp fra helsetjenester, indirekte utslipp fra innkjøp av oppvarming og elektrisitet, og utslipp fra leverandørkjeder for varer og tjenester, samt fire anbefalinger for en klimanøytral norsk helsesektor.

Deres 4 anbefalinger:

 1. Lage et nasjonalt klimaregnskap for utslippene fra helsesektoren.
 2. Utarbeide en klimaplan for helsesektoren som setter spesifikke mål for årlige utslippskutt på veien mot nullutslipp.
 3. Etablere et kompetansesenter for bærekraft som vil stå ansvarlig for å lede
  arbeidet med grønn omstilling av helsesektoren.
 4. Engasjere ansatte på alle nivåer i helsesektoren for å sikre god lokal forankring for klimatiltak.

Last ned hele rapporten her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Se lanseringswebinaret i opptak
Rapporten ble lansert på frokostwebinar den 6. oktober. Følgende sto på programmet:

 • Dave McConalogue, COP26 Health Programme Lead: 
  Hvordan jobbes det med grønn omstilling i helsesektoren internasjonalt  
 • Anand Bhopal: En oversikt over de viktigste punktene i rapporten
 • Knut Mork Skagen: Ekspertkommentar
 • Paneldebatt: Hvordan gjøre norsk helsesektor grønnere?
  • Erlend Aasheim, Helsedirektoratet
  • Eivind Hansen, adm. dir. Haukeland Universitetssykehus
  • David Brasfield, miljøkoordinator Sunaas sykehus
  • Maja Mikkelsen, leder Norsk Medisinstudentforening
  • Runa Askeland Hougen, leder Klima=helse

Klikk her for å se lanseringswebinaret i opptak Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

En grønnere odontologisk hverdag
NTFs er opptatt av å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig tannhelsetjeneste. Vi arbeider for å bevisstgjøre medlemmene og oppfordrer til samtaler om hvordan både tannlegene og leverandører kan bidra til en grønnere hverdag.

Les mer om NTFs arbeid på Tips og råd til en grønnere odontologisk hverdag Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hva er Grønt helsevesen?
Grønt helsevesen et prosjekt med støtte fra Senter for klima og energiomstilling ved UiB. Prosjektet jobber for å samle forskere, beslutningstakere, klinikere og helseledere for å kartlegge eksisterende klimatiltak i helsesektoren og utvikle en strategi for hvordan vi kan gjøre det norske helsevesenet klimanøytralt.

Les mer på www.gronthelsevesen.org Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 13. oktober 2021