Innspill til ny regjering

Stortingsvalget er over og det ligger til rette for regjeringsskifte. Forhandlingene er i gang på Hurdalssjøen og NTF har sendt innspill til den nye regjeringsplattformen. Øverst på ønskelisten er en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenestene!

Tannhelse har vært et mye omtalt helsepolitisk tema under årets valgkamp og alle partier har gått til valg på programmer der tannhelse er nevnt. Det er i tillegg kommet en rekke utspill i media og sosiale media fra både partier som nå forhandler om den nye regjeringsplattformen og fra partier som ikke er med i disse forhandlingene. Det ble i løpet av valgkampen blant annet fremmet forslag om utvidelser av folketrygden og egenandelsordningen, forslag om reguleringer i form av pristak på tannbehandlinger her under kjeveortopedi, samt vektlegging av løsninger som søkes gjennomført i offentlig regi.

Våren 2021 ble også en rekke forslag fremmet og behandlet i Stortinget, men kun forslag om en styrket TOO-ordning fikk flertall. NTF støtter styrking av TOO-ordningen, så vel som å sikre finansiering av den offentlige tannhelsetjenesten.

For NTF er det av avgjørende at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av alle deler av tannhelsetjenesten i Norge. Gjennomgangen bør danne grunnlag for en styrket tannhelsetjeneste for fremtiden og legge til rette for riktig finansering og organisering av tannhelsetjenestene, basert på befolkningens behov, og som bidrar til å til å utjevne sosial ulikhet.

Les hele innspillet til forhandlingspartene her. , 208 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 30. september 2021