Tilbake til normalen! (Koronainformasjon)

Bilde

Gjenåpningen av samfunnet 25. september betyr også at råd og retningslinjer for tannhelsetjenesten revideres. Her er en oversikt over de viktigste endringene.

Regjeringen har besluttet at landet nå går over til en "normal hverdag med økt beredskap". FHI har utarbeidet nye råd til helse- og omsorgstjenesten til bruk i den nye hverdagen.

For tannhelsetjenesten anbefaler FHI basalt smittevern i normal tilstand og forsterket basalt smittevern ved økt smitterisiko. Råd om forsterkede smitteverntiltak gjelder ved økende smitte av alle agens, ikke bare covid-19. Det er den samlede belastningen av covid-19, influensa, RS-virus, norovirus o.l. som blir avgjørende for bruk av forsterkede tiltak. FHIs råd vil være førende dersom når det skal tas en beslutning om å ta i bruk forsterkede tiltak.

Les mer:

Arkivert informasjon

Både FHI og Helsedirektoratet har arkivert informasjonsidene om covid-19 pandemien. NTF har valgt å gjøre det samme. Informasjon og lenker vil fremdeles ligge tilgjengelig under Fag & politikk og Jus & arbeidsliv, men sidene vil ikke lenger oppdateres, og vi garanterer ikke for innholdets gyldighet.

Sist oppdatert: 14. oktober 2021