#kreftoverlever – En ny kampanje for munn-og halskreftoverlevende

Bilde

Foto: Skjermdump www.kreftoverlever.no

I dag lever det 7429 overlevere etter munn- og halskreft i Norge – mange av dem med senskader og store orale utfordringer. Munn- og halskreftforeningen retter søkelyset mot de overlevendes utfordringer og rettigheter i en ny kampanje.

Hvert år får 800 mennesker kreft i hode- og halsområdet. Kreftbehandling i munnen og halsen kan etterlate overleverne med store skader og varige mén. Noen må operere ut deler av kjeven eller tungen. Hos mange reduseres spyttproduksjonen, noe som øker risikoen for karies og tannkjøttbetennelse. Mange opplever også varige smerter og utfordringer med tygge- og svelgefunksjonen.

Viktig kampanje

- Dette er en viktig kampanje, som Tannlegeforeningen selvfølgelig gir sin støtte til, sier president Camilla Hansen Steinum.

- Dette er en pasientgruppe som kan ha store orale problemer som påvirker livskvaliteten. Selv om kreftoverlevende i utgangspunktet skal få refundert deler av sine utgifter gjennom folketrygdens stønadsordning, vet vi at det er mange som får høye utgifter fordi folketrygden ikke dekker hele behandlingsutgiften. Regelverket er dessuten meget komplisert. Tannlegeforeningen arbeider derfor for en helhetlig gjennomgang av regelverket og hele tannhelsetjenesten, nettopp for å sikre at alle får mulighet til å gjennomføre nødvendig tannbehandling.

Kampanjen består av portrettbilder og sterke pasienthistorier. For mer informasjon om kampanjen se www.kreftoverlever.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Selv om du ikke har hørt om det. Munnen har alt å si for livskvalitet.

Sitat hentet fra www.kreftoverlever.no

Sist oppdatert: 27. september 2021