Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Nye internasjonale dokumenter om tannhelsetjenestens rolle i kampen mot antibiotikaresistens

Bilde

Illustrasjon hentet fra informasjonsbrosjyre CED / ERO

Både FDI og CED har publisert nye dokumenter som skal bekjempe overforbruk av antibiotika i tannhelsetjenesten.

Antibiotikaresistens utgjør en betydelig helsetrussel på verdensbasis, og overforbruk og misbruk av antibiotika bidrar til spredningen av legemiddelresistente infeksjoner.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vedtatt en global handlingsplan for antimikrobiell resistens, og både FDI World Dental Federation og den europeiske tannlegeforeningen (CED) har nå publisert dokumenter som omhandler tannhelsetjenestens ansvar i kampen mot antibiotikareistens.

Tannleger er ansvarlige for omtrent 10% av den globale forskrivningen av antibiotika for mennesker, og forskning viser at opptil 80% av disse reseptene er unødvendige. Tannhelsetjenesten har derfor et klart ansvar for å praktisere effektiv antibiotikaforvaltning, og oppfordres til å engasjere seg både globalt, nasjonalt og lokalt for å bekjempe antibiotikaresistens og øke pasientsikkerheten.

FDIs dokument er et såkalt "løfte" (pledge) hvor medlemmene forplikter seg til å bekjempe antibiotikaresistens gjennom bevisstgjøring, forebygging av infeksjoner og optimalisering av antibiotikaforskrivning. NTF har signert dokumentet.

Klikk her for å laste ned dokumentet fra FDI , 73.6 kB, åpnes i nytt vindu.

CED har i samarbeid med FDIs europeiske avdeling European Regional Organization (ERO) utarbeidet et informasjonsskriv om riktig antibiotikaforskrivning (effective antibiotic stewardship).

Klikk her for å laste ned dokumentet fra CED/ERO , 479 kB, åpnes i nytt vindu.

For mer informasjon om riktig antibiotikabruk i tannhelsetjenesten - se Faglige råd og retningslinjer / Antibiotikabruk

Sist oppdatert: 23. september 2021