FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten

Bilde

14. september publiserte FHI en rekke oppdateringer i sine råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene.

FHI anbefaler at tannhelsetjenesten utarbeider planer for gradvis nedtrapping av covid-19 relaterte tiltak med mål om å komme tilbake til normal drift, dette med bakgrunn i økende vaksinasjonsdekning både i helsetjenesten og samfunnet i tråd med Regjeringens plan for gradvis gjenåpning.

Hvilke smitteverntiltak som skal iverksettes, besluttes lokalt basert på det risiko-/tiltaksnivå som er definert. Ofte vil beslutningen om risiko-/tiltaksnivå tas i samråd med kommuneoverlegen.

Grunnlaget for å ha beredskapsklinikker i mange kommuner/fylker ikke lenger er til stede. Ved å følge rådene til tannhelsetjenesten på FHIs hjemmesider, er det FHIs oppfatning at risikoen for smitteoverføring til ansatte og pasienter på tannklinikker er tilstrekkelig lav. FHI anbefaler at nødvendig akutt behandling av pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19, i karantene eller med andre type luftveissymptomer, gjennomføres på slutten av dagen.

FHI anbefaler videre at det fortsatt gjøres en risikovurdering av pasienter med symptomer som kan være forenlig med Covid-19 eller andre luftveissymptomer (triage).

FHI vurderer per i dag, at rådene om bruk av beskyttelsesutstyr og andre smitteverntiltak overfor pasienter som etter en risikovurdering kan være smittet av koronaviruset, ikke endres. Basale smittevernrutiner skal gjennomføres. Valg av type beskyttelsesutstyr f.eks. munnbind eller åndedrettsvern er også basert på risikovurdering. Vurderingen bygges på type prosedyrer/ behandling og pasientens smittestatus.

Anbefaling om bruk av munnskylling med hydrogenperoksyd før behandling opprettholdes inntil videre, basert på innspill fra fagmiljø.

Se www.fhi.no for mer informasjon Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Også Helsedirektoratet har oppdatert sine råd 15. september, og har redusert antall anbefalinger fra fem til en. Budskapet er at tannhelsetjenesten bør ha normal drift, med nødvendige smitteverntiltak for å begrense smittespredning på tannklinikkene.

Les mer på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 15. september 2021