Lanseringswebinar ny veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming"

Bilde

Foto: Lars Ole Bolneset, Helsedirektoratet

Helsedirektoratet inviterer til webinar 21. september om den nye veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming».

Tid: 21. september 2021 kl. 13–14
Sted: Nettbasert (vimeo.com) Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Seminaret er gratis og krever ikke påmelding. Helsedirektoratet vil publisere opptak i etterkant.

Målgrupper

  • Mennesker med psykisk utviklingshemming, deres familie og pårørende
  • Ledere, fagansvarlige, ansatte og beslutningstakere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, inkludert private virksomheter som har avtale med kommunen
  • Tjenester og sektorer som samarbeider med kommunale helse- og omsorgstjenester, habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og øvrig spesialisthelsetjeneste, den offentlige tannhelsetjenesten, barnehage, skole, NAV og frivillig sektor

Se mer informasjon om webinaret og veilederen på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 9. september 2021