Spørsmål og svar om pasientreiser

Bilde

NTF har henvendt seg til Pasientreiser HF med spørsmål om praksis når det gjelder dekning av reiseutgifter til behandling hos tannlegespesialist utenfor pasientenes nærområde. Flere medlemmer har henvendt seg vedrørende ordningen. Vi deler med dette svaret fra Pasientreiser.

Vanlig praksis er at reise som hovedregel dekkes innenfor pasientenes bostedskommune, eller til behandler utenfor kommunen hvis det er den geografisk nærmeste behandleren.

Hvis pasienten må reise lenger enn nærmeste behandler for å få den aktuelle tannbehandlingen, dekkes dette dersom pasienten legger ved dokumentasjon fra behandler på at det er nødvendig. Som eksempel viser de til at pasienten kan ha behov for behandling av en behandler med spesiell kompetanse eller fordi det er lange ventetider ved nærmeste behandler og pasienten ikke kan vente på ledig time.

Videre skriver de at hvis pasienten reiser til en annen behandler enn den nærmeste behandleren, uten at det foreligger et dokumentert behov for dette, dekkes reisen som om pasienten hadde reist til den nærmeste behandleren.

Pasientreiser anbefaler at behandler beskriver pasientens behov for å reise til en behandler lenger unna i henvisningen til spesialist.

Pasientreiseordningen skal gjennomgås, og det er ventet at HOD sender ut et forslag til endringer i pasientreiseforskriften høsten 2021. NTF vil følge opp og sende innspill til høringen når den kommer.

Les mer:

Sist oppdatert: 31. august 2021