Nytt, oppdatert nettkurs om smittevern

Bilde

NTF lanserer nå et nytt, oppdatert, nettbasert kurs om smittevern. Kurset gir deltakerne mulighet til å reflektere rundt smittevernet i egen praksis og byr på oppdatert kompetanse om smittekjeder, basalt smittevern og nye rutiner knyttet til pandemien.

Målet med kurset er å kunne reflektere rundt smittevernet i egen praksis.
Kurset gir kunnskap om smittekjeden, ulike smitteveier og relevante mikroorganismer.
Etter gjennomført kurs vil deltakerne kunne utføre basalt smittevern og god håndhygiene, definere hva som er personlig beskyttelsesutstyr og bruken av dette, håndtere pasientnært utstyr på riktig måte, samt anvende
nye rutiner knyttet til Covid-19 pandemien.

Kurset er obligatorisk i etterutdanningsperioden 2021 - 2023, og teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem. Kurset er gratis og kun for medlemmer.

Mer informasjon finner du i den nye oversikten over nettkurs på NTFs nettsted - www.tannlegeforeningen.no/nettkurs

Sist oppdatert: 26. august 2021