Blir det ny tannhelsepolitikk?

Partienes valgprogram har alle noe om tannehelse

I år er det valg til Stortinget og partiene har vedtatt nye partiprogram å gå til valg på. Helse er ofte en av hovedområdene til valgkampen og i år har tannhelse seilt opp som en av de store sakene. Tannhelse er med i alle partiprogrammene, men det er først og fremst partiene på venstresiden av midtstreken som fremstår som mer offensive på pasientenes vegne.

Hva vil partiene?
Gratis tannhelse for alle eller flere – dette utgjør i hovedsak forskjellen på partienes politikk. Venstresiden tegner opp et bilde av tannhelse likestilt med annen helse og på sikt en universell velferdsordning, men først gjennom en gradvis utvidelse dagens ordninger. Høyresiden ønsker å styrke tannhelsetilbudet til prioriterte grupper, men vil ikke prioritere gratis tannhelse som en universell velferdsordning, for det er for dyrt. Alle partier virker å forstå behovet for en gjennomgang av hvordan man organiserer og finansierer tannhelsetjenester i Norge.

Les en oppsummering av partiprogrammene i Tannlegetidende Lenke til et annet nettsted.

Her finner du partiprogrammene, i sin helhet, til de partiene som i dag sitter på Stortinget.

RØDT Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

SV Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

AP Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

MDG Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

SP Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

KRF Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

V Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

H Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

FRP Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Odontopoden
I NTFs egen podcast Odontopoden er alle partier utfordret til å fortelle om sin politikk og 7 av 9 partier på Stortinget har kommet i studio for å snakke politikk. Vi har snakket om den offentlige tannhelsetjenesten, de private aktørene, om behovet for en helhetlig gjennomgang av tjenesten, om forebygging, tannregulering, ehelse, prisregulering, om kostnader og prioriteringer av ulike grupper.

Ønsker du å høre hva de enkelte partiene går til valg gå til din podcastapp og abonner på Odontopoden. Du kan også høre på enkeltepisoder her på våre nettsider. Lenke til et annet nettsted.

Media
Siden Stortinget avsluttet vårsesjonen i juni, gjennom sommerferien og nå i valgkampen har det kommet en rekke utspill, nyhetssaker og innlegg i media. NTF følger med og er også noen ganger involvert. Her følger en kronologisk opplisting av de mest relevante sakene i nasjonale medier i august. De nyeste sakene først.


Sist oppdatert: 26. august 2021