Norsk tannpleierforening ønsker overgang til Unio

logo NTpF, Delta & Unio

På landsmøtet 19. august fattet Norsk Tannpleierforening (NTpF) vedtak om å søke medlemskap i Unio.

I dag er NTpF medlem av Delta/YS, som hovedsakelig organiserer fagarbeidere og ufaglærte. Hovedårsaken til overgangen er et ønske om å bli med i en hovedorganisasjon for høyskole- og universitetsutdannede. - Tannpleierne ønsker å bli del av en organisasjon som har et uttalt formål om å styrke utdanning, kunnskap, forsking og kompetanse, og våre allierte medlemsorganisasjoner innen helsefremmende og forebyggende arbeid er i Unio, sier forbundsleder Hilde Aga i en nettnyhet på www.unio.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

På NTpFs nettsider står det videre at målet med overgangen er å gjøre foreningen mer selvstendig, samt styrke fellesskapet og foreningens identitet.

På vegne av NTF ønsker president Camilla Hansen Steinum NTpF lykke til. - Dette er et stort og viktig skritt for foreningen, og vi i NTF ønsker våre gode kollegaer lykke til i overgangen. Det er spennende at styret tør å tenke nytt og at de har ambisjoner om å styrke tverrfaglig samarbeid for å fremme tannhelsefeltet. Vi i ser frem til videre godt samarbeid med NTpF, sier presidenten.

Søknaden skal behandles av Unio i desember.

Om NTpF, Delta og Unio

Norsk Tannpleierforening ble etablert i 1968. Foreningen har rundt 1200 medlemmer, hvorav 60 prosent jobber i offentlig sektor. Foreningen er en av 22 yrkes- og bransjeorganisasjoner som er tilsluttet Delta - en arbeidstakerorganisasjon under YS med ca. 90.000 medlemmer. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, og har om lag 380 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Sist oppdatert: 23. august 2021