Nytt policydokument om kosmetisk behandling

Bilde

NTF har sammen med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) utarbeidet et policydokument for kosmetisk behandling i allmennmedisin og odontologi.

Foreningene er enige om at kosmetisk behandling, uten medisinsk eller odontologisk indikasjon, ikke er forenlig med god, profesjonell praksis og bør derfor ikke tilbys av allmennleger eller tannleger.

- Bakgrunnen for samarbeidet med NFA er at det er viktig at vi som helsepersonell står samlet og viser en felles front, sier Camilla Hansen Steinum, president i NTF i en artikkel i Dagens Medisin Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (28.07)

Målet med dokumentet er å bidra til refleksjon og diskusjon rundt denne type behandling, og hvor skillelinjene skal gå mellom behandling med «estetiske elementer» som gjennomføres basert på odontologisk indikasjon, og kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling på friske mennesker som ikke er nødvendig, og som på sikt kan skape problemer og ytterligere behandlingsbehov.

Klikk her for å laste ned dokumentet , 236.6 kB, åpnes i nytt vindu. *

* dokumentet er vedtatt av NTFs hovedstyre, og finnes tilgjengelig under "hovedstyrets synspunkter" på NTFs nettsted. Tematikken skal også debatteres på NTFs representanskapsmøte 26. - 28. november.

Sist oppdatert: 29. juli 2021