Ingen vesentlige endringer i FHIs råd til tannhelsetjenesten

Bilde

Illustrasjon: www.fhi.no

FHI oppdaterte sine råd til tannhelsetjenesten 1. juli. Oppdateringen inneholdt ingen vesentlige endringer.

FHI har bl.a. besluttet å opprettholde rådet om skylling selv om det er diskutert om det gir effekt. FHI skriver videre at det ikke er behov for spesielle tiltak i forhold til de nye variantene av Sars Cov2.

Fortsatt er det basalt smittevern som gjelder for friske pasienter. Tiltaket vedrørende AGP vurderes fjernet når trinn 4 innføres, men trinn 4 er utsatt til slutten av juli/begynnelsen av august. Skylling med H2O2 vil opprettholdes ved forsterket tiltak på smittenivå 4-5 og ved behandling av mistenkt/bekreftet pasienter.

For mer informasjon se www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 6. juli 2021