Bruk av bilder fra internett

Bilde

Etter flere henvendelser fra medlemmer som har opplevd å bli etterfakturert for bruk av bilder har vi en klar anbefaling - Ikke bruk illustrasjonsbilder fra internett!

Det nærmer seg sommerferie for mange, og når man skal legge ut informasjon om klinikkens åpningstider er det naturlig å søke etter illustrasjonsbilder på nettet. Flere av NTFs medlemmer har den siste tiden opplevd å bli fakturert for slik bildebruk i etterkant.

Selv om bilder ikke er merket med opphavsrett, er det ikke fritt frem for å benytte dem i egne kanaler. Hvis den som har opphavsretten krever det, har vedkommende rett til både vederlag for bruken og erstatning for skade som følge av overtredelsen etter åndsverkloven § 81.​

Vårt beste råd er å ikke bruke bilder uten å være helt sikker på at de er lagt ut til fri benyttelse, eventuelt kjøpe bilder via en tjeneste eller fotograf - eller ta bildene selv.

Sist oppdatert: 23. juni 2021