NTF og OTF med krass kritikk til Oslo kommune om vaksineprioritering

Bilde

Oslo kommune sendte 14. juni ut informasjon om at tannleger i Oslo ikke vil prioriteres som helsepersonell for vaksinering, men vil få vaksine som en del av befolkningen. Den norske tannlegeforening (NTF) og Oslo Tannlegeforening (OTF) mener dette svært beklagelig og at det bryter med FHIs anbefalinger om vaksineprioriteringer.

NTF har sammen med OTF sendt et brev til Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, hvor vi reagerer sterkt på vurderingene Oslo kommune har gjort. Vi mener at Oslo kommune med dette gir uttrykk for at de ikke anerkjenner tannhelsetjenesten som en viktig del av helsetjenesten, eller tannhelsepersonell som viktig helsepersonell.

I brevet påpekes det at tannhelsetjenesten gjennom hele pandemien har stått i førstelinje for å sikre et helt nødvendig tannhelsetilbud til befolkningen, og at våre medlemmer står i en mer utsatt smittesituasjon enn flere av de andre gruppene av helsepersonell som Oslo kommune skriver at de vil prioritere. Svært mange tannleger i Oslo kommune er fortsatt ikke vaksinert. NTF og OTF ber Oslo kommune se på denne vurderingen igjen og forventer at tannhelsepersonell blir prioritert.

Last ned pdf av brevet her , 170 kB, åpnes i nytt vindu.

Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartmentet og Folkehelseinstituttet er informert om brevet.

Sist oppdatert: 15. juni 2021