Lettelser i råd for helsepersonell med status som beskyttet

Bilde

Fredag kom det lettelser i råd for helsepersonell med status som beskyttet. Rådene gjelder også for tannhelsepersonell.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er disse lettelsene et første steg i prosessen med å gi tilsvarende lettelser i den offentlige som i den private sfæren. Rådene gjelder for hele helsetjenesten.

Vi anbefaler alle å sette seg inn i FHIs nye anbefalinger, som du finner på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det er enda ikke gjort endringer i de spesifikke rådene til tannhelsetjenesten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

FHI har informert NTF om at det nå foregår en prosess med å gjennomgå alle de andre rådene i helsetjenesten for å se hvilke råd som bør tas vekk, hvilke som bør bestå en periode til og hvilke som bør være en del av tiltak som skal bestå også etter pandemien. NTF vil få mulighet til å komme med innspill i det videre arbeidet med råd til tannhelsetjenesten. Vi vil komme med oppdatert informasjon så snart vi vet mer.

Anbefaler fortsatt bruk av H2O2

NTF får mange henvendelser knyttet til rådet om skylling med 1% H2O2 før behandling. Dette står fortsatt i rådene til tannhelsetjenesten, og også smittevernutvalget ved UiO anbefaler å opprettholde denne prosedyren, på tross av den økende graden av vaksinerte med dose 1 samt fullvaksinerte pasienter. De anbefaler altså fortsatt skylling.

Sist oppdatert: 8. juni 2021