Oppdatert veiledning for videre helsepersonellvaksinering

Bilde

FHI har 1. juni gjort en endring i den tidligere veiledningen for vaksinering av helsepersonell.

Frem til nå har helsepersonell som har vært definert som essensielt og kritisk for kapasiteten, blitt prioritert for vaksinasjon. Denne begrensningen er nå fjernet, men det er fortsatt opp til kommunene selv å prioritere vaksinering av helsepersonell innenfor rammen av de maksimalt 10% av dose 1 vaksinene de mottar.

NTF er glade for at dette endelig kommer fra FHI. NTF har kontinuerlig arbeidet for at tannlegene skal prioriteres i kommunene og at vi håper at dette nå fører til at kommunene raskere vil vaksinere tannlegene.

Les mer på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 3. juni 2021