Akademikerne er blitt enige med KS i meklingen

Bilde

Leder av Akademikerne kommune, Tonje Leborg, Foto: Akademikerne

Etter tøffe forhandlinger kom Akademikerne til enighet med KS i meklingen for kommunesektoren. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 2,82 prosent.

- Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Akademikerne forhandler kun for lektorene i KS-området, som fikk en lønnsvekst på rundt 3 prosent.

- Det var avgjørende for oss å oppnå reallønnsvekst. Vi har langt større ambisjoner for medlemmene, men har etter en samlet vurdering valgt å anbefale resultatet. Dette er et spesielt år, som har gjort det vanskelig å få gjennomslag for det løftet som lærergruppen fortjener, sier Leborg.

Akademikerne gikk også inn i oppgjøret med krav om at hele den økonomiske potten skal gå til lokale forhandlinger ute i kommunene. 1 prosent ble avsatt til lokale forhandlinger, med virkningstidspunkt fra 1. oktober.

Formelt har Akademikerne anbefalt resultatet i meklingen. Norsk Lektorlag stemte som eneste forening nei til resultatet. Lektorlagets sentralstyre skal nå behandle resultatet. Faller de ned på nei, går Lektorlaget ut i streik alene.

Les mer om lønnsforhandlingene på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

De lokale forhandlingene i kapittel 5, der resten av Akademikernes medlemmer er plassert, går som normalt senere i år.

Sist oppdatert: 27. mai 2021