Oppdatert tabell over tiltak for nærkontakter

Bilde

FHI har på nettsiden med råd til tannhelsetjenesten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. oppdatert oversikten over tiltak for ansatte som har vært nærkontakt med personer som har testet positivt for Covid19

Tabell over tiltak for ansatte som har vært i nærkontakt med en koronapositiv person

Status ansatt (definert som nærkontakt)

Smittekarantene

Ventekarantene

Kan fortsette å jobbe*

Fullvaksinert

Nei

Nei

Ja

Gjennomgått covid-19 siste 6 mnd. + en dose vaksine

Gjennomgått covid-19 siste 6 mnd.

Vaksinert med 1. dose for 3-15 uker siden

Ja, men man kan unngå smittekarantene dersom man testes med en PCR-test mellom dag 3-7

Nei

Ja, dersom man testes med PCR mellom dag 3-7

Uvaksinert

Ja

Ja

Nei, men kan testes ut etter dag 7 med PCR-test

 

* PCR-test hvis man har nyoppståtte luftveissymptomer og være i karantene til negativt svar foreligger.

** Det anbefales for helsepersonell der det er husstandsmedlem som er smittet, og der den delvaksinerte kontinuerlig eksponeres for den smittede, at test bør tas både 3 døgn og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer).

NB: Tabellen er hentet fra FHI.no fredag 21.05 kl. 13:00. Det vil kunne komme justeringer og endringer.
Oppdatert informasjon finner du til en hver tid på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 27. mai 2021