Spørsmål og svar - Norsk Helsenett

Bilde

På webinaret med Norsk Helsenett (NHN) som ble holdt 6. mai ble det stilt en rekke spørsmål om medlemskap og deling av linje. Her er svar fra NHN.

Hva koster medlemskapet?

Kostnadene med å være medlem av Helsenettet er to-delt:

 • Medlemskontingent: kr 1 214,- + mva. per måned
 • Tilknytning til Helsenettet (fysisk bredbåndslinje): Avhengig av valgt løsning og båndbredde/hastighet

Et medlemskap baserer seg på virksomhetens registrering i Brønnøysundregisteret og kan ikke deles mellom flere virksomheter. Det må være ett medlemskap per organisasjonsnummer.

En tilknytning til Helsenettet (fysisk bredbåndslinje) kan deles mellom flere virksomheter. I slike tilfeller må det trekkes egen nettverkskabel for Helsenettet mellom virksomhetene.

Alternative løsninger for tilkytning:

 1. Helsenettilknytning hvor Norsk Helsenett leverer helsenettlinje
  • Samband/linje fra kr 1250,- per måned avhengig av båndbredde
  • Medlemskontingent på kr 1 214,- per måned kommer i tillegg

 2. Helsenettilknytning når du allerede har internettlinje på kontoret (selvvalgt samband)
  • Månedspris kr 700,- per måned
  • Medlemskontingent på kr 1 214,- per måned kommer i tillegg

 3. Helsenettilknytning hvor du får tilknytningen levert fra en ASP-leverandør
  • Ingen kostnad
  • Medlemskontingent på kr 1 214,- per måned kommer i tillegg

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Sist oppdatert: 12. mai 2021