Oppdatert veileder for diagnostisering og behandling av stramt tungebånd hos spebarn

Bilde

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) har oppdatert sin veileder for diagnostisering og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn

Formålet med veilederen er å bidra til kunnskapsbasert diagnostikk og behandling av symptomgivende, stramt tungebånd, slik at spedbarn kan få korrekt, individuell behandling.

Stramt tungebånd kan føre til ammeproblemer. Som helsepersonell må vi derfor forholde oss til diagnosen, til tross for at det mangler evidens av god kvalitet (RCT) som dokumenterer effekt av behandlingen.

Veilederen er utarbeidet av en tverrfaglig, landsdekkende arbeidsgruppe etter initiativ fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Det er gjort en systematisk kunnskapsgjennomgang, ved bruk av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Veileder i diagnostikk og behandling av stramt tungebånd Lenke til et annet nettsted. (pdf)

Kunnskapsgrunnlag for Veileder i diagnostikk og behandling av stramt tungebånd Lenke til et annet nettsted.(pdf)

Sist oppdatert: 3. mai 2021