Akademikerne bryter forhandlingene med staten

Bilde

Leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. (foto: Akademikerne)

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten, og ber nå om bistand fra Riksmekleren.

– Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Lønnsoppgjøret i staten startet mandag og Akademikerne gikk inn i oppgjøret med krav om en klar reallønnsvekst, det vil si at rammen for oppgjøret er større enn prisveksten i år.

- Lønnsgapet mellom privat sektor og staten er stort og økte i fjor. Konsekvensen er at staten mister kompetanse den trenger for å løse samfunnskritiske oppgaver, sier Nordli.

Nordli mener Akademikerne følger frontfagsmodellen med sitt krav om reallønnsvekst. Hun viser til at frontfaget er en norm som partene forholder seg til over tid og ikke som et tak for hvert enkelt oppgjør.

- Lønnsoppgjørene skal løse utfordringene i den enkelte sektor. Statens utfordring er å rekruttere og ikke minst holde på viktig kompetanse. sier hun.

Akademikerne krever også at staten håndterer lønnsmassen til statsansatte som ikke er fagorganisert, på en måte som likebehandler tariffavtalene i staten.

Meklingsfristen er 26. mai kl 2400.

Tekst og bilde: Akademikerne

Sist oppdatert: 30. april 2021