Informasjon fra FHI om videre vaksinasjon av AstraZeneca-vaksinerte

Bilde

NTF videreformidler tilsendt informasjon fra Folkehelseinstituttet vedrørende videre vaksinasjon av personer som har fått første dose AstraZeneca-vaksine (Vaxzevria)

Regjeringen besluttet 23. april å følge Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine.

Last ned pdf av informasjonsbrev "Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen" , 148.9 kB, åpnes i nytt vindu.

Anbefalinger og status

  • FHI anbefaler at AstraZeneca-vaksinen skal tas ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Regjeringen har ønsket en vurdering fra en ekstern ekspertgruppe. Vaksinen brukes per nå ikke i det norske koronvaksinasjonsprogrammet.
  • Uavhengig av ekspertgruppens konklusjon, vil alle som til nå har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen få tilbud om mRNA-vaksine ved videre vaksinasjon. All vaksinasjon er frivillig, men selv om det er valgfritt å ta vaksine, er det ikke anledning til å velge hvilken vaksine man vil ha.
  • Kommunene får ekstra doser for å dekke dette behovet, og vil få nærmere informasjon om dette.

Det er om lag 135 000 som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen i Norge. Beskyttelsen de har fått etter første dose er god og varer i minst 12 uker.

Flere andre land, deriblant Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige, har også vurdert det samme og har landet på å anbefale mRNA-vaksine som dose 2. Det pågår studier som ser på det å kombinere to ulike koronavaksiner. Disse studiene er ikke avsluttet, men det er ikke rapportert om risiko ved å kombinere to forskjellige vaksiner. På et mer generelt vaksinefaglig grunnlag kan følgende sies:

  • Virusvektorvaksinene og mRNA-vaksinene som er godkjente i Norge er basert på det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med virusvektorvaksine har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når du senere da får en dose med mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen du fikk etter første dose.
  • Vi vet også at kombinasjonen av gjennomgått covid-19-sykdom og en vaksinedose gir god beskyttelse mot sykdommen. Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Det er ikke sett andre typer bivirkninger hos de som har fått infeksjon og deretter vaksine enn hos de som har fått to doser av samme vaksinetype.

Selv om FHI tidligere har skrevet at vi ikke anbefaler å kombinere ulike vaksinetyper, vil allikevel dette være den beste løsningen i denne situasjonen. Erfaringer fra vaksiner mot andre sykdommer har vist at det går fint å kombinere ulike vaksinetyper.

Bakgrunnen for anbefalingen om å ikke bruke AstraZeneca-vaksinen
Det er nå betydelig mer kunnskap om sammenhengen mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne og alvorlige hendelsene med lave blodplater, blodpropper og blødninger, enn da Norge valgte å sette videre bruk av AstraZeneca-vaksinen på pause i mars. I Norge er det rapportert om seks slike tilfeller hvorav fire er døde.

AstraZeneca-vaksinen gir god beskyttelse mot covid-19 sykdom. De alvorlige bivirkningene som man har sett i forbindelse med vaksinen er sjeldne. Likevel er de observerte bivirkningene alvorlige, og har rammet unge og friske mennesker. Norge har kommet langt i å vaksinere de eldste og vi har derved redusert risiko for død hos dem med høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp med covid-19. Siden det er få som dør av covid-19 i Norge ser det ut til at risiko for død, særlig for yngre personer, vil være større ved å la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risiko for å dø av sykdommen, slik situasjonen i Norge er nå.

Anbefalingen om å ikke bruke at AstraZeneca-vaksinen har ikke vært lett. Den er basert på norske forhold slik de er nå, og risikovurderingen kan se annerledes ut i andre land. FHI har gjennomført en rekke undersøkelser i samarbeid med andre eksperter innen feltet og kommet frem til at dette er den riktige anbefalingen slik situasjonen er i Norge nå.

Konsekvenser for fremdrift av vaksinasjonsprogrammet
FHI anslår at fravær av AstraZeneca-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet vil innebære en forsinkelse på omtrent to uker.

Ved å ikke benytte Janssen-vaksinen, vil vaksinasjonsprogrammet forsinkes med opptil 7 uker for enkelte aldersgrupper.

Økt vaksinetilgang av andre vaksiner og godkjenning av nye vaksiner vil gjøre forsinkelsen kortere. FHI vil også se på andre kompenserende tiltak.

Tekst: FHI

Sist oppdatert: 26. april 2021