Krever klar reallønnsvekst for høyt utdannede

Bilde

Forhandlingsleder Erik Graff uttrykker bekymring for at praktiseringen av frontfaget har utviklet seg i feil retning de siste årene. Foto: Thomas Eckhoff

Fredag formiddag startet forhandlingene i Oslo opp. Akademikerne forhandler for 3400 høyt utdannede i hovedstaden, hvorav ca 90 medlemmer av NTF.

- En god lønnsvekst er avgjørende for at ikke Oslo skal tape i konkurransen med privat sektor, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.

- Vi forventer en klar reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Deler av kommunen sliter med å beholde høyt utdannede, og en god lønnsvekst er avgjørende for at ikke Oslo skal tape i konkurransen med privat sektor, sier Graff.

Han uttrykker bekymring for at praktiseringen av frontfaget har utviklet seg i feil retning de siste årene.

- Det er ment som en norm over tid, men oppleves i dag som en tvangstrøye og fasit i de offentlige oppgjørene. Kommunen må kunne bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel for å sikre rekruttering og kvalitet i tjenestene i Oslo i årene som kommer, sier Graff.

Oslo er den eneste kommunen der Akademikernes medlemmer tilhører et sentralt, gammeldags forhandlingssystem.

- Dette er et mellomoppgjør, men vi jobber videre for et permanent systemskifte for våre medlemmer. Dette er avgjørende for at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass for akademikere og for at kommunen skal nå sine ambisiøse mål.

Frist for forhandlingene er 1. mai

Les mer om årets lønnsoppgjør på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. april 2021