Valg i NTF - husk å sende inn forslag til kandidater!

Bilde

Det finnes mange dyktige medlemmer og tillitsvalgte i NTF foreningsverden. I 2021 skal det holdes representantskapsmøte og valg, og i år har valgkomiteen begrensede reisemuligheter og få møteplasser. Det er derfor viktigere enn noen gang at medlemmene benytter seg av forslagsretten. Kom med forslag til gode kandidater innen 20.mai!

Alle medlemmer kan sende forslag på kandidater til valg i NTF, enten direkte til valgkomiteen eller gjennom sin lokalforenings styre. De foreslåtte kandidatene skal være forespurt og ha akseptert at de tar imot valg.

Forslag på kandidater til NTFs valgkomité sendes ordfører Ranveig Roberg innen 15. juni.

Alle andre forslag på kandidater sendes til leder av valgkomiteen innen 20. mai.

Les mer om kunngjøring om valget, kontaktinfo og frister på siden for Representantskapsmøtet 2021

Sist oppdatert: 21. april 2021