Lønnsoppgjøret for de sykehusansatte er igang

Bilde

Nestleder Marit Hermansen og leder Rune Frøyland i Akademikerne helse forhandler på vegne av medlemmene.

Fredag 16. april starter årets lønnsforhandlinger i sykehusene. Reallønnsvekst for sykehusansatte er Akademikernes viktigste krav i forhandlingene.

Tekst og bilde: Akademikerne

- Sykehusansatte har stått i frontlinjen i pandemien og demonstrert hvor uunnværlige de er for samfunnet. Samtidig sliter mange sykehus med å rekruttere og beholde leger og andre høyt utdannede. Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år. Hvert sykehus må kunne bruke lønnsforhandlingene aktivt for å dekke sine ulike behov. Vi forventer at det er frie, reelle forhandlinger ved det enkelte sykehus, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

Frontfaget har de siste årene utviklet seg til å bli en tvangstrøye i forhandlingene i offentlig sektor. Frøyland advarer mot utviklingen:

- Vi opplever at lønnsveksten nærmest dikteres av resultatet i industrien. For å sikre at sykehusene lykkes med å rekruttere og beholde ansatte må frontfagsmodellen praktiseres slik den var ment: Som en norm over tid, sier Frøyland.

Pandemien har ført til utsettelse og avlysning av helt nødvendig etter- og videreutdanning for sykehusansatte. Akademikerne går også inn i oppgjøret med en forventing om at dette må løses.

- Koronakrisen har ført til store forsinkelser i utdanningen til mange leger og psykologer i spesialisering, og til manglende oppdatering for spesialister. Vi ser at dette potensielt vil medføre utfordringer for den samlede kompetansen, og dermed for kvaliteten på helsetjenestene. Vi er bekymret for hvordan dette påvirker kompetansesituasjonen i sykehusene, og lønnsutviklingene for våre medlemmer, avslutter Frøyland.Se også www.akademikerne.no for oppdatert informasjon om årets oppgjør Lenke til et annet nettsted.


Lønnsoppgjøret 2021

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der det hovedsakelig forhandles kun om lønn - og ikke arbeidsvilkår. NTFs medlemmer representeres ved Akademikerne.

Her er noen av de viktigste datoene for årets lønnsoppgjør:

 • Helse
  16. april: Oppstart forhandlinger
  Forhandlingsfrist settes ved oppstart

 • KS
  21. april: Oppstart forhandlinger
  1. mai: Forhandlingsfrist

 • Samfunnsbedriftene
  10. mai: Oppstart
  11. mai: Forhandlingsfrist

 • Oslo kommune
  23. april: Oppstart forhandlinger
  1. mai: Forhandlingsfrist
 • Stat
  26. april: Oppstart forhandlinger
  1. mai: Forhandlingsfrist
Sist oppdatert: 16. april 2021