Ledige plasser på kurs - Villa Sana

Bilde

Villa Sana ved Modum Bad har avtale med NTF om kurs og rådgivning for tannleger i Norge. Det er ledige plasser på 3 dagers kurs 7.-9. juni. Kurset er kostnadsfritt og har fokus på selvivaretagelse og forebygging av utbrenthet.

Kurset inkluderer undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om samtale. Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær, ledelse og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge utbrenthet.

I tillegg til kurs tilbyr også Villa Sana dagsrådgivninger på Villa Sana (Modum Bad), i Oslo og i Bergen. Det er også mulighet for telefon- eller videorådgivninger på inntil 2,5 time.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted.

Noen utsagn fra evalueringene fra kurset i fjor:

- Syntes det var en fin kombinasjon av teori/praksis/øvelser. Deilig med egentid. Nydelig mat

- Fint å treffe kollegaer, få tips om trening, avspenning og lære viktige ting hva angår å unngå utbrenthet

- Dette var et flott tilbud som jeg er takknemlig for at finnes»


Behov for støtte og veiledning?

Les mer om NTFs kollegahjelpsordning

Sist oppdatert: 15. april 2021