Bli med på håndhygienedagen 5. mai

Bilde

Illustrasjon: TegneHanne / FHI

Smittevern er livsviktig. Det siste året med covid-19 har gjort dette enda tydeligere for oss. Håndhygiene og bruk av personlig beskyttelsesutstyr er et helt avgjørende tiltak for å hindre smitte i helsetjenesten. Men for at det skal ha best mulig effekt må det benyttes riktig, og til rett tid.

Håndhygienedagen markeres internasjonalt hvert år 5. mai. Tema for årets markering er håndhygiene og korrekt bruk av hansker og annet beskyttelsesutstyr.

Bruken av hansker og annet beskyttelsesutstyr har økt betraktelig som følge av pandemien. Beskyttelsesutstyr har god effekt når det benyttes riktig og til rett tid. Økt bruk medfører imidlertid også noen utfordringer. Spesielt ser man at økt bruk av hansker fører til redusert etterlevelse av anbefalingene for håndhygiene, og økt risiko for kontaminering av inventar og utstyr som følge av at man ikke tar av hanskene rett etter at urene oppgave er utført. Dette fører til økt risiko for smittespredning. Riktig bruk av beskyttelsesutstyr, og da hansker spesielt, er derfor valgt som tema for markeringen av 5. mai 2021.

Målgruppe for markeringen er alt klinisk helsepersonell samt renholdspersonell i helsetjenesten.

Webinar

I forbindelse med markeringen holder FHI flere webinarer tilpasset ulike deler av helsetjenesten, bl.a. et med rettet mot helsetjenester med en-til-en kontakt.

Tid: 6. mai kl. 11.30

Sted: nettbasert - klikk her for å bli med på webinaret Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (teams)

Spørsmål kan sendes inn i forkant til SHE-konferanse@fhi.no. Skriv i tittelfeltet hvilket webinar du/dere ønsker at spørsmålet tas opp i.

Bli med på markeringen!

For at FHI skal kunne følge den årlige aktiviteten knyttet til markeringen er det ønskelig at alle enheter innen helsetjenesten som markerer dagen melder seg på:

Ved å melde seg på bekrefter man at arbeidsplassen vil benytte anledningen til å rette oppmerksomhet mot temaet. Man forplikter seg ikke til aktivitet. Hver arbeidsplass beslutter selv hvordan de markerer dagen. Ved å melde seg på får man tilgang til alt undervisnings- og markeringsmateriell, samt blir holdt oppdatert om nytt materiell.

Vi oppfordrer også NTFs medlemmer til å dele bilder, videosnutter eller annet innhold fra markeringen i sosiale medier, og merke innleggene med #håndhygiene2021.

Les om alle aktiviteter og tilgjengelig materiell på Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Spørreundersøkelse om bruk av hansker i helsetjenesten

FHI ønsker å vite mer om hvordan hansker benyttes og hva som påvirker praksis. Vi ber våre medlemmer bidra ved å fylle ut en kort, anonym spørreundersøkelse til alle yrkesgrupper som har pasientkontakt, eksempelvis legge den ut på intranett.

Resultatene presenteres på webinarene, og benyttes til å utforme nytt informasjonsmateriell:
Gå til spørreundersøkelse om hanskebruk i helsetjenesten. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tekst og illustrasjon: FHI

Sist oppdatert: 5. mai 2021