NTF med i nytt prosjekt om tannhelsetilbud til papirløse migranter og rusavhengige

tom tannlegestol

Kirkens Bymisjon har startet prosjektet «Tannlege på hjul» som skal bidra med tannhelsetjenester til papirløse migranter og rusavhengige i Oslo - grupper som ellers ikke har et tilbud eller ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet. NTF er med i prosjektgruppen sammen med Det odontologiske fakultet, Helsesenteret for papirløse migranter (Kirkens Bymisjon og Røde kors) og 24SJU.

Prosjektet tar utgangspunkt i en mobil tannklinikk som skal reise rundt i Oslo for å nå målgruppen der de er, uten at de trenger å endre på livet sitt eller situasjonen sin for å få tilgang på tannbehandling. Foreløpig går prosjektperioden over tre år, men målet er å kjempe for målgruppens fremtidige rettigheter, og skape en tjeneste som kan være overførbar til andre sårbare grupper. Forskere ved Det odontologiske fakultet (UiO) skal være med for å dokumentere målgruppenes helsesituasjon.

Prosjektgruppen, som NTF er del av, har hatt flere møter. Selv om tidshorisonten er blitt endret grunnet pandemien er prosjektet godt i gang med etableringen av tilbudet, og planen er at Tannlege på hjul-klinikken skal være klar til bruk i løpet av året.

For mer informasjon om prosjektet, les intervju med prosjektleder Wojoud Mejalli fra Kirkens Bymisjon, i Tidende 3/2021 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. mars 2021