Strenge regionale tiltak i hele Viken og i Gran kommune

Bilde

Utsnitt kart hentet fra www.statsforvalteren.no for Oslo og Viken

Regjeringen innfører strenge regionale tiltak i hele Viken og i Gran kommune i Innlandet fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Se også:

Smitterisikonivå i Oslo er nå på nivå 5 med ukontrollert spredning. Nå som alle barnehager og aktivitetsskoler i Oslo stenges i påskeuken, minner vi om at tannhelsepersonell står på regjeringens liste over personer med kritiske samfunnsfunksjoner Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Vi ber alle medlemmer om at de holder seg oppdaterte om risikonivået i kommunene, og de til en hver tid gjeldende anbefalingene hos FHI Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. På siden www.tannlegeforeningen/korona under "Tannhelsefaglige råd" finner du en oversikt over de øvrige fylkene som har opprettet slike informasjonssider - listen vil bli oppdatert etter hvert som vi mottar ny informasjon.

Vi videreformidler med dette informasjon vi har mottatt fra Helsedirektoratet 16. mars:

Til ledere i tannhelsetjenesten

Det er innført tiltaksnivå A: særlig høyt tiltaksnivå Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helsefaglige virksomheter, som tannhelsetjenesten, kan holde åpnet.

Flere av tiltakene og anbefalingene vil påvirke både tannhelsetilbudet og etterspørselen etter tannhelsetjenester i denne perioden, og er listet opp under;

  • Personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør leve mer skjermet
  • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige - reise til arbeid må anses som strengt nødvendig
  • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Elev- og studentpraksis kan i utgangspunktet gjennomføres. Se Gjennomføring av praksis for studenter Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Merk at det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer, og at det er plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Dersom behandlingstilbud i tannhelsetjenesten reduseres som følge av tiltakene og anbefalingene over, vises det til prioriteringer i Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Smitterisikonivå – fastsettes av kommunene, ofte i dialog med FHI og får betydning for tiltak i tannhelsetjenesten. Det vises til FHIs Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., og da særlig rådene om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

Sist oppdatert: 18. mars 2021