Kommentarer til VG-sak om smitteverntiltak

Bilde

Foto: Skjermdump vg.no

VGs oppslag med uttalelser fra Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) om mulige, nye tiltak i Oslo har skapt debatt og bekymring. NTF ønsker å påpeke at tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten i Norge, og videreformidler en hilsen fra president Camilla Hansen Steinum.

- Det er svært viktig at tannhelsetjenesten holder åpent for å sikre befolkningen et nødvendig helsetilbud. Nettopp derfor ble ikke tannhelsetjenesten stengt ned da pandemien rammet for et år siden. Tannhelsetjenesten ble derimot pålagt å holde åpent for å sikre et nødvendig akutt-tilbud til befolkningen.

I tannhelsetjenesten går dyktige tannleger og annet tannhelsepersonell på jobb hver dag for å utføre nødvendig behandling av infeksjoner, traumer og smertetilstander som kan føre til mer alvorlige infeksjoner og sykdom hvis de ikke behandles. På denne måten avlaster vi resten av helsevesenet. Hvem skal ellers utføre disse oppgavene hvis tannhelsetjenesten skal stenges ned? En allerede presset helsetjeneste?

Tannhelsepersonell har under hele pandemien arbeidet i en situasjon hvor vi er svært utsatt for smitte, fordi nesten alle prosedyrer vi utfører medfører aerosoldannelse. Men tannhelsepersonell er gode på bruk av smittevernutstyr og bruker adekvat smittevernutstyr i tråd med anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

Tannhelsetjenesten er en samfunnskritisk tjeneste som må holdes åpen for å kunne tilby befolkningen nødvendige tannhelsetjenester. Tannhelsepersonell er viktig helsepersonell som er utsatt for smitterisiko og bør derfor prioriteres i vaksinekøen på lik linje med annet helsepersonell.

NTF er i kontinuerlig dialog med Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og FHI om disse sakene.

- Camilla Hansen Steinum, president NTF

Les mer:

Sist oppdatert: 13. mars 2021