Kjønnsstatistikken i NTF pr 8. mars 2021

Bilde

I 2015 var det for første gang i historien flere kvinner enn menn blant de yrkesaktive medlemmene i Tannlegeforeningen. Siden det har prosentandelen av kvinner steget, og i 2021 er 59% prosent av de yrkesaktive medlemmene kvinner. For første gang er også kvinneandelen i privat sektor over 50%.

Når man ser på kjønnsstatistikken på tannlegestudiet er det ingen overraskelse at andelen kvinner øker blant de yrkesaktive. Rundt 80% av de som fikk tilbud om plass på odontologistudier i 2020 var kvinner (76% ved UiO, og 80% ved UiT og UiB).

Her er dagens status (kvinneandel):

  • Totalt: 57%
  • Yrkesaktive: 59%
  • Studenter: 76%
  • Pensjonister: 29%

Under finner du også en statistikk over utviklingen blant yrkesaktive medlemmer for 2017, 2019 og 2021.

Sist oppdatert: 8. mars 2021