Ja til folkehelse for alle!

Bilde

Regjeringen har valgt å gjøre skadelige og usunne varer billigere og mer tilgjengelige, midt i en pandemi. NTF er en av 22 foreninger og organisasjoner som samlet sier nei til billigere snus, alkohol og sukker – og ja til folkehelse for alle.

Budsjettforliket fra høsten 2020 er et tilbakeslag for folkehelsen. I en tid der god helse viser seg å være viktigere enn noen gang, er prisavslag på skadelige varer det siste vi trenger. Da forliket ble lagt frem var NTF en av mange foreninger som stilte seg kritiske.

Se nettsak Er løsningen virkelig mer sukker? (publisert 17. 12. 2020)

NCD-alliansen* har tatt initiativet til et folkehelseopprop Lenke til et annet nettsted., som NTF har underskrevet sammen med en rekke andre helse- og pasientorganisasjoner.

- Regjeringen har i Granavoldenplattformen lovet en god og forebyggende folkehelsepolitikk som skal hjelpe den enkelte å ta gode valg for egen helse, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum.

- Avgiftskuttene bidrar til det motsatte, og det er gledelig å se at så og si samtlige av landets helseorganisasjoner og helseprofesjoner klart og tydelig setter foten ned og danner felles front for å kjempe for folkehelsen, legger hun til.

Per månedskiftet februar/mars har 22 organisasjoner og over 1750 enkeltpersoner signert oppropet, og vi oppfordrer våre medlemmer og støttespillere til å gjøre det samme.

Klikk her for å gå til kampanjen "Ja til folkehelse for alle!" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Folkehelseoppropet mener at regjeringen

  • handler stikk i strid med egne helsepolitiske mål
  • går imot klare råd fra WHO
  • går imot forpliktelsene Norge har om å bidra til å redusere ikke-smittsomme sykdommer

*NCD-alliansen består av Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Rådet for psykisk helse, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen, og representerer de største ikke-smittsomme sykdommene; diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer.

Sist oppdatert: 2. mars 2021