Oppfølgende informasjon fra Helsedirektoratet - nye råd for tannhelsetjenesten

smittevernsutstyr

NTF har mottatt utfyllende og oppfølgende informasjon rundt de nye rådene til tannhelsetjenesten. Helsedirektoratet har også oppdatert kartleggingsskjemaet og FHI har lagt ut informasjon om bruk/gjenbruk av åndedrettsvern.

Kartleggingsskjemaet er oppdatert

På bakgrunn av at flere kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt, har Helsedirektoratet oppdatert sitt kartleggingsskjema for smittestatus.

Det oppdaterte kartleggingsskjemaet tar høyde for at det kan være iverksatt anbefalinger/råd/tiltak som får innvirkning på f.eks. reiser til/fra tannklinikk, også om den er i en annen kommune med lavere risikonivå. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for informasjon om tiltak i din kommune.

Klikk her for å laste ned kartleggingsskjema , 69.7 kB, åpnes i nytt vindu. (pdf)


Oppfølging av tilgang til smittevernutstyr

Det har tidligere vært problemer med tilgang til smittevernutstyr. Ifølge Helsedirektoratet er tilgangen på smittevernutstyr internasjonalt generelt god, men med noen unntak:

Det er utfordringer på transportsiden som rammer alle typer smittevernutstyr som importeres. Årsaken er vesentlig mangel på containere. Forsyningene bruker lengre tid til Norge og
leveringstidspunktene til Norge vil være estimater og ikke forutsigbare. Denne situasjonen kan vedvare gjennom 2021 og inn i 2022.

Det er nå problemer med forsyningene av åndedrettsvern FFP3 med tilstrekkelig kvalitet. Norsk produksjon av FFP3 starter nå i vår og det antas at stabil produksjon vil være oppnådd før
sommeren. Når det gjelder åndedrettsvern sier FHI at det er helt greit å bruke FFP2 masker, dvs. det må ikke absolutt være FFP3.

Produksjonen av lateks- og nitrilhansker internasjonalt har nå en underkapasitet på rundt 40%. Det skyldes en kombinasjon av mangel på råvarer og stengte fabrikker pga. smitte i produksjonslandene. Produksjonen av hansker vil være for lav i forhold til behovet internasjonalt, og denne situasjonen vil vedvare langt inn i 2022, og kanskje gjennom hele 2022.

Helsedirektoratet har anbefalt kommunene å gå gjennom rutinene for bruk av lateks- og nitrilhansker. Hvis det er arbeidsoppgaver som ikke omfatter smitte eller mistenkt smitte, bør det vurderes bruk av vinylhansker. Det kan man også gjøre i tannlegepraksis.

Usikker smittesituasjon med virusmutasjoner i Norge og resten av verden kan fortsatt skape ustabilitet i tilgangen på smittevernutstyr. Spesielt for lateks- og nitrilhansker og åndedrettsvern er det derfor viktig med langsiktighet i bestillingene for å sikre jevn tilgang til utstyr.

Det kan også være klokt å bygge seg opp et lite lager av smittevernutstyr slik at man blir mindre sårbar for endringer i tilgang. Private tannleger bør i likhet med kommuner/fylkeskommuner legge inn bestillinger hos sine grossister i god tid. Grossistene bestiller ikke varer hos sine produsenter før de får konkrete bestillinger – de vil ikke risikere å bli sittende med store lager av utstyr de kanskje ikke får solgt.

Bestillingen fra tannlegene bør dekke en lang periode og det bør forventes at bestillingene legges inn nå før påske, og at de dekker hele 2021. Deretter senest innen utgangen av august bør det legges inn bestillinger for en periode inn i 2022, f.eks. frem til påsken. Spesielt gjelder dette hansker.
Dette er en anbefaling som er basert på erfaringer det siste året, og kjennskap til hvordan markedet fungerer. Så må det være opptil den enkelte virksomhet å gjøre sine vurderinger basert på lagringsplass, konsekvenser ved ev. manglende leveranser og andre forhold som må tas med i betraktning.

Bruk/gjenbruk av åndedrettsvern

NTF har vært i kontakt med FHI vedrørende bruk av åndedrettsvern. De henviser til sin side med fakta, råd og tiltak på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (oppdatert 25. februar)

På FHIs side finner du tre tabeller:

  • Tabell 1a. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter som har symptomer forenelige med covid-19, presentert etter risikokategori
  • Tabell 1b. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, stell og pleie av pasienter i ulike risikokategorier, uten symptomer forenelige med covid-19
  • Anbefalinger for utvidet bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon.

Vi ber medlemmene sette seg inn i disse tabellene og FHIs anbefalinger rundt bruk av åndedrettsvern. Vi gjør oppmerksom på at hvis man bruker munnbind og visir over åndedrettsvernet kan det gjenbrukes (anbefalingen er maksimalt 8 timer og at åndedrettsvernet tas av og på færrest mulig ganger).


Oppdatert oversikt over smittenivå

For en oppdatert oversikt over smittenivå i alle fylker og utbrudd i kommunene henviser vi til de ukentlige epidemiologiske situasjonsrapporter fra FHI Lenke til et annet nettsted..

På siden www.tannlegeforeningen/korona under "Tannhelsefaglige råd" Lenke til et annet nettsted. finner du også en oversikt over de fylkene som har opprettet informasjonsider om smittenivå i fylket. Listen vil bli oppdatert etter hvert som vi mottar ny informasjon.


Sist oppdatert: 1. mars 2021