Oversikt over risikonivå i landets kommuner

Bilde

Illustrasjon hentet fra www.statsforvalteren.no/nb/vestland

NTF har oppdatert siden med koronainformasjon / tannhelsefaglige råd med oversikt over hvor man finner informasjon om smittenivå i kommunene.

Alle kommuner mottar ukentlige epidemiologiske situasjonsrapporter fra FHI Lenke til et annet nettsted., med informasjon om smittenivå i alle fylker og over utbrudd i kommunene. Kommunene skal med utgangspunkt i FHIs rapport, ukentlig fastsette sitt smitte risikonivå fra 1-5 og iverksette samsvarende tiltak.

Noen Statsforvalteres "oppsummerer" smittenivået i fylket og publiserer det på sine nettsider. Helsedirektoratet vil oppfordre alle statsforvaltere til å ha en informasjonside om smittenivå i fylket.

På siden www.tannlegeforeningen/korona under "Tannhelsefaglige råd" finner du en oversikt over de fylkene som har opprettet slike informasjonssider - listen vil bli oppdatert etter hvert som vi mottar ny informasjon.

Sist oppdatert: 22. februar 2021