Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Bilde

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Publisert 21.02 - sist oppdatert 22.02 kl. 14:00

Dette betyr at tannhelsepersonell må følge med på kommunelegens vurdering av smitterisikonivå i kommunen (se oversikt nedenfor).

Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. er oppdatert 20.02.2021, i tråd med FHIs oppdaterte råd Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. av 19.02.2021.

Det er i de to øverste underoverskriftene i Helsedirektoratets anbefalinger «Tannhelsetjenesten bør ha en tilnærmet normal aktivitet ved tannklinikkene» og «Tannhelsetjenesten bør gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering for å forebygge covid-19»» det er gjort endringer.

FHI har også gjort flere endringer i sine råd til tannhelsetjenesten, blant annet har de lagt til nye avsnitt om «Smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet» og «Nye varianter av SARS-CoV-2».

FHI har informert oss om at årsaken til endringene er et forebyggende tiltak basert på en vurdering av smitteverntiltakene i områder i Norge med høyt smittetrykk.

Det er nå viktig at alle tannleger setter seg nøye inn i de nye anbefalingene og rådene fra FHI og helsedirektoratet.


Oversikt over risikonivå i landets kommuner

NTF er i dialog med Helsedirektoratet/FHI om endringene, og har påpekt at det i mange kommuner er vanskelig å finne informasjon om hvilket risikonivå kommunen befinner seg på.

Alle kommuner mottar ukentlige epidemiologiske situasjonsrapporter fra FHI Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., med informasjon om smittenivå i alle fylker og over utbrudd i kommunene. Kommunene skal med utgangspunkt i FHIs rapport, ukentlig fastsette sitt smitte risikonivå fra 1-5 og iverksette samsvarende tiltak.

Noen Statsforvalteres "oppsummerer" smittenivået i fylket og publiserer det på sine nettsider. Helsedirektoratet vil oppfordre alle statsforvaltere til å ha en informasjonside om smittenivå i fylket.

På siden www.tannlegeforeningen/korona under "Tannhelsefaglige råd" Lenke til et annet nettsted. finner du en oversikt over de fylkene som har opprettet slike informasjonssider - listen vil bli oppdatert etter hvert som vi mottar ny informasjon.

Forsterkede smittevernstiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd, dette fastsettes i covid-19-forskriften.

FHI har gitt Helsedirektoratet følgende svar om hva som er begrunnelse for oppdatering av rådene om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet:

Vi ønsker å ha tilsvarende råd for helsetjenesten, der det ikke er faglige grunner for å ha ulike råd. Forsterkede råd fikk vi for en stund tilbake for helseinstitusjoner. Vi vurderte da at tilsvarende ikke var behov for i tannhelsetjenesten, da rutiner der i tilsier bruk av beskyttelsesutstyr. Nå endret vi de forsterkede råd til å inneholde bruk av åndedrettsvern ved alle AGPer ved risikonivå 4 og 5. Det vurderes også som et aktuelt tiltak for tannhelsetjenesten. Det er ikke behov for å justere råd ift muterte virus. De tiltak vi har på plass vurderes som effektive også ift nye varianter. All kunnskap tilsier at dråpesmitte er smittemåten for alle varianter som sirkulerer.

Så langt vi kjenner til er det ingen vesentlige mangler av smittevernutstyr. Dette vil Helsedirektoratet følge opp til uken.

Hvis du jobber i en kommune på nivå 4 eller 5 anbefaler vi å se video om bruk og gjenbruk av smittevernutstyr publisert av OUS.

Mer informasjon:

Sist oppdatert: 26. februar 2021