Tannlegeforeningen følger opp vaksinering av helsepersonell

Bilde

Tannlegeforeningen følger opp tidligere henvendelser til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Tannlegeforeningen er fortsatt bekymret for at tannhelsepersonell ikke vil inkluderes når helsepersonell skal prioriteres for vaksine mot covid-19.

God dialog
NTF møter jevnlig Folkehelseinstituttet (FHI) sammen med de andre helseprofesjonsforeningene og KS. Dette er en fin kanal inn til FHI når det gjelder vaksinasjon, og vi har god dialog. Vi har hele tiden understreket at tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten og en betydelig førstelinjetjeneste, og at tannhelsepersonell må prioriteres på lik linje med annet helsepersonell i vaksinasjonen (både mot covid 19, men også for eksempel ved influensavaksinering). For øyeblikket har vi spesielt fremhevet personellet på beredskapsklinikkene.

Kommunene har ansvaret
Utfordringen, slik vi opplever det, er at det er kommunene som sitter med ansvaret for prosessen, og at de håndterer dette veldig ulikt. NTF har hatt dialog med lederne av Den offentlige tannhelsetjenesten i hele landet, og deres tilbakemeldinger bekymrer oss. De rapporterer at de har hatt dialog med svært få kommuner, selv om de har forsøkt å få kommunene i dialog. De fleste er svært bekymret og opplever at tannhelsepersonell ikke inkluderes på linje med annet helsepersonell. I noen fylker er de ansatte på beredskapsklinikkene prioritert, men det er helt unntaksvis.

FHI er svært tydelige på at tannhelsepersonell skal regnes med i gruppen av helsepersonell. De har forstått at det er utfordringer fordi tannhelsepersonell enten er fylkeskommunalt ansatte eller helprivate, og sier at de er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) rundt denne problemstillingen. FHI mener at kommunene i utgangspunktet bør ta ansvar for alle som utfører helse- og omsorgsoppgaver i kommunene, inkludert tannhelsepersonell, og at statsforvalterenes Covid-19 koordinatorer bør kunne følge opp dette.

På bakgrunn av dette har vi igjen tatt kontakt med HOD for å forsikre oss om at de bidrar til at tannhelsepersonell i begge sektorer tas med i prioriteringen når helsepersonell skal vaksineres.

Les også :

Sist oppdatert: 8. februar 2021