Kurstilbud Villa Sana - våren 2021

Bilde

Som et medlemsgode tilbyr NTF kurs og rådgivning ved Villa Sana (Modum Bad) til tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.

Kurstilbud våren 2021:

Uke 23, individualkurs 3 dager (7. - 9. juni)

Et kurstilbud for inntil åtte tannleger, med undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om samtale. Undervisningen handler blant annet om livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær, ledelse og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge utbrenthet.

Mer informasjon om kursoversikt og søknadsskjema finner du på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Generell rådgivning:

I tillegg til kurs tilbyr Villa Sana dagsrådgivninger på Villa Sana (Modum Bad), i Oslo og i Bergen. Det er eventuelt mulighet for telefon- eller videorådgivninger på inntil 2,5 time.

Tannlegen som ønsker rådgivning tar selv kontakt med Villa Sana.
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 eller e-post: villa.sana@modum-bad.no

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Sist oppdatert: 1. februar 2021