Oppdatert covid-19 informasjon for Nordre Follo og omkringliggende kommuner

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger.

NTF har mottatt informasjon fra Helsedirektoratet vedrørende situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen. Det er vedtatt endringer i covid-19 forskriften (vedlagt), og det forventes at tannhelsetjenesten følger denne forskriften og de anbefalinger som til enhver tid gis fra myndighetene, se informasjonen i teksten under.

Hver virksomhet må selv gjøre egne vurderinger og tilpasse aktiviteten sin i tråd med dette og på den måten bidra til å hindre smittespredning. Råd for beskyttelsesutstyr er de samme som for andre varianter av SARS-CoV-2, og gode smittevernrutiner må opprettholdes i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Informasjon fra Helsedirektoratet:

Til fylkestannlegene i Viken og Oslo, TkØst, Odontologisk fakultet ved UiO, Den norske tannlegeforening og Norsk Tannpleierforening

Kopi: Nasjonalt lederforum for den offentlige tannhelsetjenesten, Tannhelsesekretærenes Forbund, UiB og UiT

Regjeringen iverksatte i går kraftige tiltak i ti kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Tiltakene gjelder Nordre Follo og kommunene rundt, og varer i første omgang til og med 31. januar. Endringer i covid-19-forskriften ligger vedlagt.

Det forventes nye tiltak i flere av Oslos nabokommuner (Asker, Bærum, Lillestrøm og Drammen) i dag.

Flere av tiltakene og anbefalingene vil påvirke både tannhelsetilbudet og etterspørselen etter tannhelsetjenester i denne perioden, og er listet opp under;

  • Personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør leve mer skjermet
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør leve mer tilbaketrukket
  • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige - reise til arbeid må anses som strengt nødvendig
  • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter
  • Særskilte råd til helsetjenesten i forbindelse med engelsk virusvariant Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (FHI 23.1.2021)
    Se spesielt tiltak som gjelder helsepersonell som bor i Nordre Follo.
  • Andre tiltak som besluttes av lokale smittevernmyndigheter

Det henvises også til oppdatert veileder Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19) Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (Helsedirektoratet 23.1.2021) og FHIs Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helse- og omsorgsministeren presiserte på pressekonferansen at reiser inn og ut av berørt region bør unngås. Det kan få betydning for pasienter som bor i berørt region, og har tannlege utenfor berørt region – og omvendt. Merk at det er plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Dersom behandlingstilbud i tannhelsetjenesten reduseres som følge av tiltakene og anbefalingene over, vises det til prioriteringer i Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Helsedirektoratet ber om at informasjon videreformidles, inkludert at befolkningen får nødvendig informasjon om tjenestetilbudet i denne perioden.

Les også:

Sist oppdatert: 24. januar 2021