Tannleger blant yrkesgruppene med minst smitte

Figur 1. Andel smittede med covid-19 per 1000 arbeidstagere. Illustrasjon: FHI

Nye tall fra FHI viser at tannleger fortsetter å være blant yrkesgruppene med minst smitte av covid-19.

De nye tallene gjelder yrkesgrupper som har mye kontakt med kunder, elever eller pasienter. Tallene er oppdaterte og inkluderer tall fra november - desember 2020, og ble publisert på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. 11. januar.

Statistikken viser at det er de ansatte i serveringsbransjen som har størst smitterisiko, foran de med transportyrker. Men også barnehage- og skolefritidsassistenter, barnehagelærere og grunnskolelærere har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet - spesielt de som arbeider i Oslo. Tannleger og fysioterapeuter er yrkesgruppene med minst smitte.

Les mer om de siste, oppdaterte tallene på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Drakstisk reduksjon i smitte for tannleger

Tall fra den første perioden (februar - juli) viste at helsepersonell som fysioterapeuter, tannleger, sykepleiere og leger hadde opp mot 6 tilfeller per 1000, noe som var nær 3 ganger så mye som øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder (se figur 2 under). I andre periode (juli - november) har tannlegene gått fra å være en av gruppene med høyest smitte til den med lavest.

For å forstå denne utviklingen er det viktig å se sammenhengen med endringer i testkriterier og -praksis. I første periode var det mangel på testutstyr, og syke, risikopersoner og helsepersonell ble derfor prioritert for testing. Det er derfor naturlig å se flere påviste tilfeller i disse gruppene.

Smittetilfellene har heller ikke nødvendigvis noe med yrkesutøvelsen å gjøre, og studien sier ingenting om hvor disse yrkesgruppene er smittet - man kan ha blitt smittet hjemme, på fritiden eller på reise. Dette gjelder spesielt for første periode før det ble satt i gang tiltak.

Les også:

Figur 2. Antall med bekreftet covid-19 per 1000 yrkesaktive i forskjellige yrker i Norge, før og etter 18. juli 2020. Vertikale linjer viser andelen bekreftede tilfeller for alle i yrkesaktiv alder (20-70 år) for de to periodene. Illustrasjon: FHI.

Sist oppdatert: 12. januar 2021