Oppdatert mal for databehandleravtale-for virksomheter i helse- og omsorgssektoren

Bilde

Direktoratet for e-helse har oppdatert databehandleravtale-malen for virksomheter i helse- og omsorgssektoren.

Malen heter nå Standard databehandleravtale. Det er ikke gjort vesentlige endringer fra den tidligere avtalemalen, som ble publisert på ehelse.no i 2018. Det er imidlertid gjort strukturelle endringer ved at selve avtaleteksten skal ligge fast og eventuelle endringer nedfelles i vedlegg. Avtalen er nå tydeligere rettet mot behandling av helseopplysninger. Det er også en del språklige justeringer i avtaleteksten.

Virksomheter som har inngått avtale på tidligere versjon trenger ikke bytte til ny avtale.

Standard databehandleravtale samt en ny veileder kan lastes ned fra e-helse.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 18. januar 2021