Nye regler for merverdiavgift på kosmetisk behandling innført fra 1.1

Bilde

01.01.2021 ble det innført merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Alternative helsetjenester, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling har vært unntatt merverdiavgift siden innføringen av merverdiavgift på tjenester i 2001. Regjeringen sendte ut et forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling sommeren med 2020, og NTF avga høringssvar i august. Les NTFs høringssvar her , 266.8 kB, åpnes i nytt vindu.

Forslaget gikk ut på at de nevnte områdene var velegnet for mva.-beregning fordi tjenestene stort sett fullt ut betales av den enkelte selv, og ikke av det offentlige fordi det ikke er å anse som helsetjenester/helsehjelp.

Forslaget ble videreført i utkast til statsbudsjettet for 2021 og vedtatt rett før jul. Det innebærer at det fra 01.01.21 innføres mva. plikt med 25% for slike tjenester med unntak for helsetjenester, se merverdiavgiftslovens § 3-2.Helsetjenester mv. (Utdrag fra lovdata.no) Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.:

3-2.Helsetjenester mv.
(1) Omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt fra loven, herunder tjenester som

a. omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven

b. omfattes av tannhelsetjenesteloven, samt tanntekniske tjenester

c. omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og 10

d. ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven

e. ytes av bedriftshelsetjenesten

(2) Omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi er unntatt fra loven kun dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og er finansiert helt eller delvis av det offentlige. Det samme gjelder kosmetisk behandling. Kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling som omfattes av første ledd bokstav b, er unntatt fra loven kun dersom inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet.

NTF anbefaler alle medlemmer til å kontakte regnskapsfører om forståelsen av unntaket fra avgiftsplikten. Videre er det viktig med god journalføring og dokumentasjon slik at det klart fremgår hvilken behandling som er medisinsk/odontologisk begrunnet og hvilken behandling som ikke er det. I de tilfellene en behandling ikke er medisinsk/odontologisk begrunnet vil behandlingen ikke være unntatt merverdiavgift.

Sist oppdatert: 11. januar 2021