Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Takk for alle svarene på «koronaundersøkelsen»!

Mange medlemmer har tatt seg tid til å svare på årets siste «koronaundersøkelse» fra NTF. Det er vi veldig takknemlige for. Resultatene gir oss et helt nødvendig faktagrunnlag for arbeidet vårt, både overfor politikere, myndigheter og samarbeidspartnere, men også internt i foreningen.

Det er helt avgjørende for NTF å ha god kjennskap til hvordan situasjonen faktisk er der ute «i virkeligheten» - altså hos dere som daglig møter utfordringene i tannhelsetjenesten. Denne kunnskapen trenger vi når vi skal planlegge og argumentere for hvilke tiltak det er behov for, hvilke som treffer tannlegene og ikke minst hvilke som ikke gjør det. Da er vi helt avhengig av å vite hvordan medlemmene har det og opplever den aktuelle situasjonen på kroppen.

Den pågående pandemien har fått følge av en rekke endringer i lover, forskrifter og andre bestemmelser gjennom de siste drøyt 9 månedene. NTFs oppgave er å påvirke disse prosessene slik at resultatet blir så bra som mulig, også for tannlegene, både i offentlig og privat sektor.

Samtidig skal vi tilrettelegge vår egen virksomhet, med rådgivning på arbeidslivets mange områder, faglig bistand og et målrettet etterutdanningstilbud, på mest mulig hensiktsmessig måte. Da trenger vi å høre deres meninger.

Dette har alle dere som har besvart spørreundersøkelsen nå hjulpet oss med. Nok en gang: Tusen takk for innsatsen!

Sist oppdatert: 17. desember 2020