Er løsningen virkelig mer sukker?

Dagsavisen 17.12.2020

Regjeringen har lagt frem planer om å redusere avgiftene på sukker, alkohol og tobakk. Dette har vekket sterke protester fra ulike fagmiljø innen folkehelse. NTF har følgende kronikk på trykk i Dagsavisen 17.12.

Forfatter: Camilla Hansen Steinum

Regjeringen kom til enighet med Frp og fikk flertall for statsbudsjettet. Dessverre for folkehelsa inneholder kamelene den måtte sluke mer sukker, snus og alkohol til folket.

Sukker- og sjokoladeavgiften skal fjernes, avgiftene på alkohol (øl og vin) reduseres med 10 prosent og avgiften på snus med 25 prosent. Disse avgiftslettelsene vil føre til at folk kjøper mer av disse varene, og folkehelsa vil lide.

Et usunt kosthold er blant de største risikofaktorene for sykdom og for tidlig død. Vurdert opp mot Helsedirektoratets anbefalinger inneholder norsk kosthold for mye mettet fett, sukker og salt. Avgiftslettelsene i dette statsbudsjettet forverrer situasjonen.
Mye av sukkeret og kaloriene vi får i oss er gjennom brus, saft og annen drikke, varer som blir billigere når sukkeravgiften fjernes. Et høyt inntak av sukker øker risikoen for vektøkning, overvekt og fedme. Dette gir økt risiko for type 2-diabetes og noen former for kreft. Det er også en sammenheng mellom inntak av tilsatt sukker og dårlig tannhelse. Spiser du ofte mat med tilsatt sukker ødelegges tannemaljen og du får hull i tennene.

God folkehelse er avgjørende for den enkelte, men ikke minst for samfunnet. Regjeringen (da inkludert Frp) sa det fint selv i Granavoldenplattformen.
«Regjeringen vil legge prinsippet om å forebygge der man kan og reparere der man må til grunn i folkehelsearbeidet. En god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for egen helse.»

Regjeringen har også et mål om en generasjon uten tobakksavhengighet. Det har de siste årene vært en økning i snusforbruket i Norge, særlig blant unge voksne. Lavere priser kan gjøre det enda mer attraktivt for denne gruppen å snuse.

Dette budsjettet lever ikke opp til de fine ordene fra Granavoldenplattformen. Jeg forstår at regjeringen måtte svelge noen kameler for å få flertall for budsjettet, men folkehelsa er en for stor pris å betale.

Sist oppdatert: 17. desember 2020