Slik kan vi redusere sosial ulikhet i norsk tannhelse - kronikk BT

Skjermdump Bergens Tidende, 08.12.2020

Jens Kihl hadde 2. desember en kronikk på trykk i Bergens Tidende med tittel "Dette bør bli den neste store reforma i Noreg". Her er NTFs tilsvar, ført i pennen av vår president Camilla Hansen Steinum.

Forfatter: Camilla Hansen Steinum, President i Den norske tannlegeforening

Jens Kihl skriver treffende om tannhelse som det store, gapende hullet i velferdsstatens perlerad i BT 2. desember. Tannlegeforeningen er helt enig i at den offentlige finansieringen på tannhelseområdet må styrkes. Vi jobber for det hver eneste dag.

Norge kan ikke være bekjent av at mange ikke har råd til nødvendig tannbehandling.

Kihl bommer derimot når han mener at Tannlegeforeningen ikke er en sterk pressgruppe i saken, fordi «tannlegene får lønna si uansett». 70 prosent av norske tannleger jobber i privat sektor. Tannlegene driver små og mellomstore bedrifter uten offentlig støtte til etablering eller drift. Vår eneste inntektskilde er pasientbetalingen.

Uten pasienter, ingen inntekt. Det er derfor viktig både for pasientene og for tannlegene at befolkningen har mulighet til å prioritere nødvendige tannhelsetjenester.

Men først og fremst arbeider Tann­legeforeningen for økt offentlig finansiering fordi vi hver dag ser hvordan dagens system slår uheldig ut for pasientene. Jeg er selv tannlege og møter pasienter daglig. Mange forteller meg om nettopp slike problemer, og det er vondt å lese om Siri Toft Lundemoens erfaringer.

Kihl er inne på at en stor satsing på tannhelse vil være en stor investering. Det er avgjørende at pengene brukes riktig. Vi trenger økt kunnskap.

Derfor er det bra at Stortinget i november vedtok å be regjeringen om en gjennomgang av refusjonsordningene for tannhelse med forslag til forbedring og forenkling. Også Blankholm-utvalget anbefaler en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten i sin utredning. Ballen ligger nå hos regjeringen.

Som Kihl mener Tannlegeforeningen at man må starte med å bedre ordningene for dem som har størst behov. Vi vil gjerne bidra. Både til en helhetlig gjennomgang og for å få gjennomført endringer. Og ikke minst: Løfte tannhelse som en viktig sak i valgkampen 2021.

Målet er best mulig tannhelse for alle.

Les Jens Kihls kommentar i BT 2. desember Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (krever innlogging)

Sist oppdatert: 17. desember 2020